Historie klubu

Ročenka 2012 - Lokomotiva Trutnov

7.3.1928

Na podnět několika pánů ze zdejší společnosti navrhuje náčelník Tělocvičné jednoty Sokol br. Veselý zřízení tenisového hřiště na letním cvičišti, jehož náklad by nesl kroužek zájemců. V námitkách, že by místo následkem zápachu z jatek nevyhovovalo.

4.3.1931

Br. Kleiner sděluje, že dá do Věstníku inzerát, v němž bude žádati členy jednot o starší tenisové rakety. Výbor béře na vědomí.

7.6.1933

Br. Vinš navrhuje, aby jednota zřídila na letním cvičišti tenisové hřiště. Br. štkpt. Hejl slibuje, že zákopnická četa přispěje pomocí. Po debatě bylo odhlasováno, že příštím rokem bude tenisové hřiště zřízeno.

6.11.1935

Br. Welz podává zprávu o úpravě části cvičiště pro tenisové hřiště. Přípravné práce byly zahájeny.

5.8.1936

Br. Welz hlásí, že tenis hraje 35 hráčů a vybráno bylo 871,- Kč.

8.11.1937

Br. Welz předává br. pokladníkovi Nekvindovi vkladní knížku tenisového odboru s vkladem 4024,- Kč.

29.8.1948

Vedoucím oddílu tenisu - Dr. Richard Jelínek, Ld. Rýdl. Trvalý nárůst členstva.

30.5.1949

Oddíl tenisu je registrovaný při Tělovýchovné jednotě Sokol.

rok 1950

S mládeží se nepracuje, družstvo dorostu i žactva citelně chybí.

rok 1955

Předsedou oddílu se stává Zdeněk Sejkora. Kurty začínají pustnout, 2 kurty se nepoužívají vůbec.

rok 1958

Oddíl tenisu v důsledku výstavby nových kurtů je v této době vyřazen z činnosti a to až do roku 1961, kdy má oddíl 4 přestavěné kurty. Činnost se začíná projevovat. Novým předsedou se stává ing. Žďánský.

rok 1964

Je dostavěna klubovna, včetně sociálního zařízení.

roky 1964 až 1969

Předsedou oddílu je František Řezníček. V soutěži jsou zapojena dvě družstva.Na dvorcích byl sehrán na podzim III. ročník turnaje „ O pohár Krkonoš" za účasti předních tenistů ČSSR. V té době reprezentovali oddíl - J. Černý, Dr. Kopecký, Dr. Hynek, Dr. Koubek, J. Přibyl, J. Kopecká, Dr. Průšová, M.Voplatková.

rok 1970

Družstvo sehrává vítězné utkání v NDR s Motorem Dessau 15:3.

rok 1971

Zvolením nového předsedy Dr. Kopeckého nastává radikální změna v činnosti oddílu. Oddíl se plně soustřeďuje na práci s mládeží.

rok 1977

Družstvo dospělých se probojovalo poprvé v historii do národní ligy. Všichni členové družstva jsou odchovanci domácího oddílu s průměrným věkem 21 let. Sestava družstva - Kouba, Hejduk, Hlava, Martinec, Paulík, Havlová (Paulíková), Hynková, Weissová.

18.12.1982

Slavnostně otevřena nafukovací hala Na Nivách. Postavena v rekordní době 4 měsíců. Členové oddílu věnovali této výstavbě na 4000 brigádnických hodin.

roky 1982 až 1985

Do kat. dospělých přechází z dorostu řada výborných hráčů mj. P.Vaníček, D.Prášek, T.Hrabal, Roman Zaplatilek, K.Hynková, R. Jakoubek.

roky 1985 až 1987

Výstavba 2 nových kurtů (25 tis. brig. hodin). Oddíl má 6 regulérních kurtů a 2 dětské.Jádro závodní mládeže tvoří Libor Davídek, Víťa Kořízek, Jarda Vít, Martin Kořízek, Tamara Hynková, Ivana Lábrová, Tomáš Gottwald, Radim Zaplatilek a další.

rok 1986

Odchovanec oddílu Libor Davídek vyhrává po mistrovství ČSR v Jihlavě i šampionát ČSSR v Pardubicích „Juniorku" a stává se členem širšího reprezentačního družstva. Pod tíhou velkého množství mokrého sněhu dochází k první havárii nafukovací haly. V tomto roce probíhá škola tenisu při enormním zájmu dětí (cca 100).

rok 1987

Oddíl má 6 hrajících závodních družstev. Mezi mládeží se prosazují na krajské úrovni hráči ze silných ročníků 70.let: Radim Zaplatilek, Martin Janovský, Tomáš Davídek, Hana Černá, Zuzana Hanušová aj.

90.léta

Po revoluci nastává odliv nejlepších dospělých závodních hráčů do zahraničí. V kat.mládeže nastupují silné ročníky z konce 70.let a začátku 80.let J.Vašíček, V.Hrudík, V.Kopecký, M.Baťka, J.Humňal, M.Přibyl, M.Svatý, P.Humňal, O.Kudela aj.

roky 2000 až 2002

Na kurtech instalovány umělé čáry, nejdříve kurty 3 a 4, dále 1 a 2, poté 5 a 6.Na kurtech 3 a 4 postavena nafukovací hala, majitelem plzeňský tenista Kratochvíl. Postupně narůstají problémy s vytápěním a údržbou antukového povrchu bez možnosti kropení. Hala po sérii havárií padá a po dvou sezonách definitivně končí. Časem je znovu zprovozněna jednokurtová hala Na Nivách s povrchem nisaplast, bohužel pro závodní oddíl s nedostačující kapacitou. Nemožnost kvalitního zimního tréninku se odráží ve stagnaci výkonnosti hráčů a vzdálení se od absolutní krajské špičky.

rok 2003

V klubovně tenisového areálu provedena rekonstrukce sociálních zařízení za výrazného podílu E.Paulíka.

rok 2004

Předsedou zvolen Jaroslav Kopecký, ve Výboru nově Petr Sogel, Karel Ticháček a za závodní tenis Radim Zaplatilek. Výbor schvaluje jednoznačná a dlouhodobá kritéria pro systém finanční podpory závodní mládeže, jsou založeny webové stránky oddílu, schválen nový provozní řád.

roky 2003 až 2008

Velmi úspěšné druholigové období dospělých (2. a 3.místo ve skupině, krůček od postupu do 1.ligy). Hráno pod vedením hrajícího kapitána a hlavní opory Libora Davídka střídavě s odchovanci (P.Vaníček ml. a st., M.Kopecká L. Hynková, R.Zaplatilek, S.Tykalská ...), s hráči na hostování (Rosenbergová, Vašek, Krtičková, Bartoš) a posilami ze zahraničí (Swiecicki, Mach, Hödl, Charpantidis...). Kat. mládeže opouští silná generace dětí tenisových rodičů (Hynková Lucie a Petra, Vaníček ml, Kopecká M., Tykalská, Zaplatilek J., Sůvová aj). Na jejich výsledky nová vlna "pohodlnější" porevoluční generace s množstvím povrchních zájmů nedokáže přesvědčivě navázat.

rok 2005

Zapojení se do zcela nového projektu Českého tenisového svazu minitenis a babytenis pro děti ve věku 5-7 let a 8-9 let pod vedením E.Ferklové, který přinesl propracovanější styl práce s mládeží, zejména nejmenšími tenisovými adepty. Bez vyhlášení ofic. náboru a zvláštní propagace po školách získává minitenis během jednoho roku ohromnou popularitu u rodičů i dětí, v době všeobecného úbytku sportující mládeže pravidelná docházka cca 40 dětí. Nově příchozí mírně převyšují "odpadlíky" a začíná se projevovat nedostatečná kapacita kurtů. Již po dvou letech se objevují výborné výsledky: minitenis 5-7 let: 4.místo přebor VČ kraje 2007, 4.místo přebor KH kraje 2011 babytenis 8-9 let: 3.místo přebor Královéhradeckého kraje 2008. Oporami jsou Kvochová, Ferklová, Korbel, Martinovová.

rok 2006

K 30.9. má oddíl nejvíce registrovaných závodních hráčů ve VČ kraji.

rok 2008

Na valné hromadě zvoleno nové vedení - předsedou se stává Radim Zaplatilek, hospodářem Michal Baťka, za tenis dětí Eva Ferklová + zkušení funkcionáři z minulých Výborů: Z.Hynek v pozici jednatele, dále Jaroslav Kopecký, Petr Sogel a Karel Ticháček.

roky 2008 až 2011

Výbor věnuje veškerou energii a aktivitu plnění usnesení valné hromady. V závodní oblasti je ze strany vedení oddílu maximálně podporován projekt minitenisu a babytenisu. Trvá finanční podpora hráčům mládežnických kategorií. Jednou z hlavních priorit je uvedení dlouhodobě podfinancovaného a místy až zanedbaného areálu do stavu důstojného tak prestižního sportovního odvětví. Důraz je kladen na aktivní získávání finančních prostředků, průhledné hospodaření a přesnou evidenci materiálu. Do areálu jsou investovány nemalé finance z vlastních zdrojů a částečně i za spoluúčasti TJ Loko (rekonstrukce kurtu 7, oprava tréninkové stěny, nové dřevěné oplocení, částečná obměna laviček, nové sítě, pozaďové celty, zametadla, výměna skříněk v pánských šatnách, nové stolky a židle na balkoně, umělé zavlažování atd.).

rok 2010

Do kategorie žactva vstupují prvně hráči vzešlí z projektu minitenis (Kvochová, Ferklová aj.)

roky 2010 až 2011

V anketě o nejlepšího trenéra TJ Loko jsou oceněni Z.Hynek a rok poté E.Ferklová.

roky 2010 až 2011

Na vlastní náklady pořízeno umělé zavlažování na kurtech 1 a 2 ( po ročním odzkoušení i na kurty 3 a 4), které by mělo uspořit prostředky za vodu a umožnit lepší údržbu povrchu v době největších veder i během jarní přípravy dvorců.

rok 2012

Do soutěží družstev přihlášeno 6 závodních týmů. Do letní termínové listiny Českého tenisového svazu přihlášeno 19 turnajů jednotlivců mládeže a dětí vč. 2 akcí dospělých.

Současnost

Oddíl má cca 150 členů z nichž většinu tvoří mládež do 18 let a děti do 10 let. Závodní tenis měl v našem oddíle vždy vysokou prioritu. V každé hráčské generaci naši odchovanci obsazovali přední místa krajského žebříčku a někteří se prosazovali i na republikové úrovni (titul mistra ČR, mnoho titulů oblastních přeborníků a desítky titulů přeborníků okresu jsou dokladem) např. ročníky '68 - '70 L.Davídek, J.Vít, V.Kořízek, T.Hynková ; ročníky '73 - '75 R.Zaplatilek, T.Davídek, M.Janovský, H.Černá ; ročníky '79 - '80 J.Vašíček, V.Hrudík, V.Kopecký, M.Hrudík ; ročníky '84 - ´85 M.Rousek, L.Hynková, S.Tykalská, J. a P.Hejdukovy ; ročníky ´87 - ´89 P.Hynková, P.Vaníček, J.Rejmont ; ročníky ´90 - ´92 T.Fajfr, J.Zaplatilek, M.Kopecká, R.Sůvová. Mezi největší talenty trutnovského tenisu dnes patří Kristýna Kvochová (ročník 2000), čtvrtfinalistka MČR mladších žákyň z roku 2012 a Tereza Jakoubková (ročník 1999).

Každoročně startuje 6 - 8 závodních družstev v soutěžích Oblastního či Českého tenisového svazu. Oddíl pořádá turnaje jednotlivců (závodních hráčů) cca 16x ročně napříč věkovými kategoriemi, z pověření oblastního svazu meziokresní a východočeské přebory jednotlivců a také výběrové turnaje mládeže i dospělých. Pro rekreační hráče jsou pořádaný turnaje ve dvouhrách i čtyřhrách, turnaje rodinných týmů apod. Po celou sezonu probíhají zápasy rekreačních hráčů do tzv. Žebříčku.

Tenisový areál se nachází v klidném prostředí uprostřed zeleně poblíž řeky Úpy. Výhodná je poloha cca 5 min. od centra, blízkost koupaliště a možnost ubytování v nedalekém hotelu. Spolu se solidním zázemím, které se díky rekonstrukci šaten, soc. zařízení aj. výrazně zkvalitnilo, nabízí závodním hráčům perfektní tréninkové podmínky a rekreačním hráčům možnost příjemně trávit volný čas a relaxovat. Posezení na terase, pergola s venkovním grilem či dětský koutek vhodně dotvářejí pohodovou atmosféru.

Vedení tenisového oddílu Loko Trutnov se bude i nadále snažit zlepšovat služby, které nabízí svým členům i hostům. Ve spolupráci s Magistrátem města Trutnova, vedením TJ Loko Trutnov a dalšími organizacemi a orgány udělá vše proto, aby se podařilo realizovat plánované rozšíření počtu dvorců a výstavbu haly s celoročním provozem.

Zpět na začátek stránky

Příspěvek Pavla Hlavy,
bývalého hráče tenisovému klubu Trutnov, do historie klubu.

Období 1968 – 1988

Historie trutnovského tenisu mezi dvěma revolucemi v mé paměti.

Psal se 21. Srpen roku 1968 začínala okupace Československa spojeneckými vojsky Varšavské smlouvy a po trutnovských ulicích se proháněly ruské tanky, nad hlavami nám létaly ruské Migy a vojenske helikoptéry a já jsem začínal hrát tenis a jako obvykle trávil hodiny na tenisových dvorcích u tenisové zdi a pokoušel se zahrát stokrát forhend a stokrát bekhend a pak střídavě bez jediné chyby. Byl jsem dokonce tak důsledný, že při chybě u 99. úderu jsem začínal zase od nuly.

Na trutnovské tenisové dvorce padaly letáky shazované z našich letadel ,,Za Dubčeka, za Svobodu,, a nebo ,,Pravda zvítězí,, a z ruských letadel pak ,,Proti kapitalismu a oportunismu,,. Byla to taková zvláštní doba, ve které právě většina milovníků bílého sportu s puncem kapitalismu, podvědomě sympatizovala s demokracií a Dubčekem a my náctiletí tak jako tak.

Tenisové kluby byly opravdu něčím, co tak trochu více dýchalo svobodou a neodpovídalo komunistickým představám masovosti sportu.Tato atmosféra mě však vždy a já nevím dodnes proč, magicky přitahovala. Myslím, že to byly a dodnes jsou, představy skoro každého mladého tenisty, jezdit po světě a hrát světové tenisové turnaje.

Byly to krásné sny, ale na podzim mě čekal nástup do učení v Elektrokovu a na našich tenisových dvorcích se proháněli Jirka Černý pracovník vodáren, Olda Urban holič, Josef Přibyl horník, Vašek Prášek kapitán vojenské správy. Samozřejmě tady byla také smetánka společnosti jako primář porodnice MUDr. Karek Koubek, MuDr. Vladimír Kopecký nebo MUDr. Jan Hynek. I když měl tenisový klub Lokomotiva Trutnov mnohem více členů, zůstála mně v paměti jen jména těch vášnivých nadšenců bílého sportu. Rád bych tedy dále vzpoměl, a to už jen asi pro žijící pamětníky na pana Petra Josefa, který nás zasvěcoval do základů tenisu, životního mudrce a faráře pana Brázdila Jaroslava, bohéma a sanyboye pana Řezníčka Frantu, korektního a slušného Kostyniuka Ottu, pokladníka a lišku podšitou Luďka Kubína, sedmdesátníka karbaníka a šachistu pana Máje, a jeho bratra Meyera hodného diváka a posluchače, jednatele klubu snaživého, pilného a zbrklého Frantu Ivanka nebo členku představenstva klubu Mílu Oplatkovou, holku pro všechno.

Pro nás mladé nebylo tenkrát samozřejmostí dostat se na dvorec. Absolutní přednost měli dospělí. Někteří nás nechávali dohrát hru až do konce, jiní jen řekli, zamíst a na zeď. Tam nás hrálo třeba deset tzv. maso což je vyřazovák, kdo udělá chybu vypadne.

Nástup nové a mladší generace v letech 1970-72 byl zásluhou MUDr. Vladimíra Kopeckého trenéra a předsedy oddílu, který zorganizoval několik běhů tenisových škol a náborů dětí. Jeho asistenti a pomocní trenéři byli junoři Trutnovské Lokomotivy, Pavel Hlava, Jirka Škaloud, Rubín Špetla a Karel Kubišta.

V roce 1975 návratu Pavla Hlavy, jako už zkušeného hráče divize a národní ligy, který navázal na trenérskou činnost MUDr. Kopeckého, došlo k výraznému vzestupu hráčské úrovně a nutné tzv. výměně generací tzn. omlazení mužstva dospělých.Věkový průměr družstva ve složení Pavel Hlava, Honza Hejduk, Honza Kafka, Milan Martinec, Yveta Havlová a Růžena Jakoubková byl pouhých 17 roků a po příchodu Jiřího Kouby z Hradecké Slávie bylo družstvo dostatečně silné pro první historický postup do národní ligy v r. 1977. V dalších letech bylo družstvo ještě posíleno odchovanci Káťou Hynkovou a Edou Paulíkem a střídavě bylo po několik roků účastníkem české národní tenisové ligy.

Tato nová generace na sebe automaticky vázala nové nadějné hráče a talenty jimiž byli např.Jarda Kopecký, Věrka Kobosová, Daniel Prášek, Hanka Weissová, Aleš Weiss, Roman Zaplatílek, Tomáš Hrabal, Petr Vaníček, Radim Zaplatílek, Jan Kábrt a mnoho dalších, čímž byla zajištěna budoucnost trutnovského tenisu na další desítku let.

Největším talentem z této doby byl Libor Davídek, který se stal i vítězem Pardubické Juniorky, což je velká výzva budoucím generacím trutnovského tenisu.

Asi nejznámější trutnovskou osobností z pohledu světového tenisu je Milan Martinec, který byl trenérem slovenských tenistů Kariny Habšudové a Karola Becka a doprovázel je na světových turnajích.

Odkaz spoluhráčům a tenisovým kamarádům, mladé generaci a těm co přijdou po nás.

Milí trutnovští tenisoví přátelé, čas letí jako voda a člověk žije nejen tím co je a bude, ale také tím co bylo. Já jsem vždy uctíval starší hráče a snažil se okoukat jak se perou s těmi šesti a více křížky, jak se díky tenisu stále udržují ve formě. To, že člověk s časem mění názory a to nejen na okolní svět ale i na život, jsem si uvědomil, když jsem potkal v devadesátých letech trutnovského tenisového veterána Václava Zavřela. Tenistu stále čiperného s krátkými a rychlými krůčky při pohybu po dvorci. Bylo mu tak kolem osmdesátky a já jsem žil už několik roků v Německu. Vypadal čile a říkal, že stále hraje turnaje. Vyprávěl mně, že na posledním turnaji chtěl konečně porazit jednoho ze svých stálých rivalů a kamaráda a on nepřijel. Říkám v legraci, tak asi proto, že měl z vás strach. Ne ne, on umřel řekl stroze. V jeho očích zářila taková bojovnost a spíše než smutek tak výčitka a zklamání, že už ho nebude nikdy moci porazit.

Tenis je sport, ve kterém se člověk musí spoléhat jen sám na sebe a stále usiluje o vítězství a přežití ve hře a mnohé z toho mu pomáhá i v osobním životě. Slova ještě žijem Jirko, která říkával, holič Olda Urban panu Jiřímu Černému ve čtyřhře před čtyřiceti roky, když odvrátili už čtvrý soupeřův mečbol budou jistě dále znít na trutnovských dvorcích i když už s jinými jmény a z jiných úst.

V trutnovském tenisovém areálu jsem prožil ta nejkrásnější léta mého mládí a vzpomínám na ně jen v dobrém. Ta léta turnajů a zápasů úspěchů, postupů i zklamání a znovuzrození a výher. Ty chvíle kamarádských setkání, lásek, posezení, mejdanů s kytarou, maryáš, šachy a kulečník v klubovně, fotbálky a mnoho dalších zábav patřily k našemu životu.

Nemyslím, že je to jiné, prostředí klubovna a dvorce jsou stejné, jen lidé jsou tu už jiní. Chraňte a uvědomujte si tu krásnou dobu Vašeho mládí, ale vnímejte i tu atmosféru časů minulých, které byly logickým základem i pro Vaši tenisovou současnost. Tenis je krásná hra a tady použiji myšlenku známého písničkáře: ,,chraňte si tu nádheru vy tenisový blázni vždyť kdo si umí hrát, ten stárnout nemá čas a kdo by nechtěl žít,,.

Poděkoval bych rád všem spoluhráčům, kamarádům, funkcionářům a členům tenisového oddílu Lokomotiva Trutnov, kteří se společně se mnou podíleli v mezirevolučním období dvaceti let 1968 - 1988 na zachování, vzrůstu a propagaci dobrého jména trutnovského tenisu.

Samozřejmě musím poděkovat i těm novým a mladším generacím, kteří převzali nebo převezmou zodpovědnost za zachování těchto tradic.

Váš Pavel Hlava

Zpět na začátek stránky

Fotogalerie


 
© Tenis Trutnov, © HAVLIS

TOPlist