Vítejte v tenisovém oddílu Loko Trutnov

Pozvánka na 1. PLES LOKOMOTIVY

novinky - 24.9.2016

Vážení členové a příznivci tenisu, všechny Vás srdečně zveme na historicky 1. PLES LOKOMOTIVY Trutnov.

Tréninkové jednotky v období září až říjen

novinky - 5.9.2016 (aktualizace 10.9.2016)

Podmínky pro využívání bezúplatných tréninkových jednotek v roce 2016 - Dodatek č. 2

Nábor do oddílu tenisu

Nábor do tenisového oddílu pro děti od 5 let.

Informační schůzka rodičú i dětí, termín zápisu:
Středa 7.9. a 14.9.2016, 17:00 hod.
Pátek 9.9. a 16.9.2016, 17:00 hod.

Pro děti bude probíhat ukázkový trénink, prosíme o sportovní oblečení s sebou.

Zobrazit informační leták.

Zápis z Výborové schůze 4/2016

Zde si můžete prohlédnout Zápis z výborové schůze konané dne 8. července 2016.

Zápisy z Výborové schůze 2/2016 + 3/2016

novinky - 12.7.2016

Zde si můžete prohlédnout Zápis z 2. výborové schůze (30.5.2016) a Zápis z 3. výborové schůze (20.6.2016).

Tréninkové jednotky (kurt zdarma) v období letních prázdnin

novinky - 4.7.2016

Dodatek č. 1 „Podmínek pro využívání bezúplatných tréninkových jednotek v roce 2016“.

Pro období letních prázdnin se podařilo s MEBYS dohodnout možnost čerpání tréninkových jednotek (hodina hraní na tenisovém kurtu zdarma) po celý týden, tj. i v sobotu a v neděli, v době od 8:00 do 20:00 hod. Při jejich čerpání je nutné dodržet následující postup. Při jeho nedodržení se hráč vystavuje riziku, že bude muset uhradit hrací hodinu dle ceníku MEBYS.

Zobrazit Dodatek č. 1

Ceník oddílových trenérů na rok 2016

novinky - 4.7.2016

Výuka tenisu v délce 60 minut, vč. času na úklid a úpravu tenisového kurtu.

Ceny jsou uvedeny bez poplatku za tenisový kurt. Dle aktuálního ceníku MEBYS činí tento poplatek 50 Kč/kurt/hod.

Celková cena individuálního tréninku = cena výuky tenisu za 1 hráče + poplatek za tenisový kurt.

Trenéři s oprávněním poskytovat placené trenérské služby i mimo oddíl.

Klubové tréninky - letní prázdniny 2016

novinky - 2.7.2016

Od středy 6. července budou probíhat prázdninové klubové tréninky. Náklady s nimi spojené bude hradit oddíl tenisu. Hráči jsou po dohodě s trenéry rozděleni podle výkonosti do 4 skupin. Termíny konání oddílových tréninků, skupiny hráčů a trenéři jednotlivých skupin jsou uvedeni v příloze. Případnou nepřítomnost hráče na klubovém je žádoucí nahlásit předem trenérovi.

ČLENSKÁ SCHŮZE

novinky - 26.6.2016

Dne 16. června 2016 se konala členská schůze oddílu tenisu TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV z.s.

Dokumenty z volební schůze:

Úhrada poplatku za pronájem šatní skříňky

novinky - 26.6.2016

„Na základě upozornění MEBYS vyzýváme členy oddílu, kteří využívají šatnové skříňky, a dosud neuhradili roční poplatek za jejich pronájem, tento poplatek uhradili nejpozději do 8. července 2016. Roční poplatek pro rok 2016 stanovil MEBYS na 150 Kč/skříňku. Tento poplatek je možné uhradit v hotovosti přímo u správce areálu nebo bezhotovostně na účet MEBYS (č.ú. 115-1843400277/0100). Ti kdo tak neučiní, vystavují se riziku, že skříňka bude otevřena a vyklizena.“

Podmínky pro využívání bezúplatných tréninkových jednotek v roce 2016

novinky - 26.6.2016

Jednou z priorit podporovaných vedením Města Trutnov je rozvoj pohybové gramotnosti mládeže do věku 18-ti let. Pro letní hrací sezónu (od 1.5.2016 do 31.10.2016) Město Trutnov v rozpočtu na letošní rok vyhradilo prostředky na účelovou dotaci na úhradu nákladů spojených s užíváním tenisových kurtů hráči oddílu tenisu v rozsahu, v čase a za podmínek dále uvedených.

Zobrazit plné znění podmínek.

Naši partneři

Bilanční s.r.o.

 

 
© Tenis Trutnov (2014-2016), © HAVLIS

TOPlist